wkl335 logo100x100

Gospodarze obwodów

Obwód nr 32 Kamil Kuryła tel. 510 748 629
Opiekun domku myśliwskiego Stanisław Konieczny tel. 519 136 045
Obwód nr 142 Stanisław Radziszewski tel. 603 934 332
Obwód nr 399 Grzegorz Hernik tel. 791 770 080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strażnicy łowieccy

Obwód nr 32

Waldemar Kuryła

Kamil Kuryła

Arkadiusz Pietrzyk

Mariusz Domański

tel. 691 345 441

tel. 510 748 629

tel. 696 647 713

tel. 508 199 393

Obwód nr 142

Tomasz Kalyta

Arkadiusz Pietrzyk

Krzysztof Lachowicz

tel. 605 324 654

tel. 696 647 713

tel. 604 522 557

Obwód nr 399

Arkadiusz Pietrzyk

Dariusz Biedrzycki

Sylwester Barylski

tel. 696 647 713

tel. 605 582 516

tel. 602 732 322

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja szacowania szkód łowieckich

Zgodnie z uchwałą nr 5 / I / 06/10 z dnia 19 czerwca 2010 r. Zarządu WKŁ 335 „Przyszłość” w Warszawie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (podstawa: Rozdział 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (teks jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania oraz szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272)) myśliwymi upoważnionymi do szacowania szkód są:
Obwód nr 32

Paweł Wereszczyński

Mariusz Domański

Stanisław Konieczny

tel. 513 446 132

tel. 608 199 393

tel. 519 136 045

Obwód nr 142

Roman Śleszyński

Tomasz Kalyta

tel. 506 095 131

tel. 605 324 654

Obwód nr 399

Sławomir Gortat

Arkadiusz Pietrzyk

Sylwester Barylski

tel. 538 349 882

tel. 696 647 713

tel. 602 732 322