Walne zgromadzenie 2024

Koleżanki i Koledzy!

Zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 21.04.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Ośrodka Kultury ARSUS w Ursusie, ul. Traktorzystów 14.

Materiały informacyjne do zapoznania się dostępne po zalogowaniu do Panelu Myśliwego - Komunikaty i Uchwały - Sezon 2024-25.

Zarząd

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2023

Uwaga!

Zarząd WKŁ 335 zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie sie 23 kwietnia 2023 r. (niedziela) o godzine 9:00 w Ośrodku Kultury ARSUS w Ursusie, ul. Traktorzystów 14

Materiały do zapoznania znajduja sie na stronie koła - dostep po zalogowaniu w zakładce

Panel Mysliwego->Komunikaty i uchwały-> Sezon 2023-24

Osobne powiadomienie zostanie wysłane sms-sem.

/Sekretarz/

Składka na PZŁ za sezon 2023

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 503 zł
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 273 zł
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ (osoby, które ukończyły 80 rok  życia): 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 158 zł

Składkę należy uiścić na rachunek  WKŁ 335 nie później  niż do dnia 20.12.2022

/Skarbnik/

Składka na PZŁ za 2022

UWAGA!

Wysokość składki na 2022 r.

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa 175 plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.

Strona ZG PZŁ

/Skarbnik/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uwaga!

Zarząd WKł 335 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie sie 12 września (niedziela) o godzine 9:00 w Ośrodku Kultury ARSUS w Ursusie, ul. Traktorzystów 14

Materiały do zapoznania znajduja sie na stronie koła - dostep po zalogowaniu w zakładce

Panel Mysliwego->Komunikaty i uchwały-> Sezon 2021-22

Osobne powiadomienie zostanie wysłane sms-sem.

/Sekretarz/