wkl335 logo100x100

gal111.jpeg
gal222.jpeg
gal333.jpeg
previous arrow
next arrow

g1Historia powstania Wojskowego Kola Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” sięga 1964 roku. Początki były trudne. Powstało Koło lecz brak było obwodu łowieckiego. Po wielu staraniach udało się wydzierżawić obwód polny usytuowany w okolicach Grodziska Mazowieckiego, otoczony działkami, ogrodami i aglomeracjami miejskimi. Obwód niezbyt zasobny w zwierzynę, z niewielką ilością bażantów, kuropatw, kaczek i zajęcy.

Rok później dalsze starania zaowocowały wydzierżawieniem obwodu leśnego w Puszczy Knyszyńskiej z dobrym jeleniem, sarną i dzikiem. W piątym roku istnienia Koła wydzierżawiono obwód leśny w pobliżu Łukowa położony w rejonie wojskowego poligonu „Jagodne”. Obwód piękny ale mocno wyeksploatowany. Przed Kołem stanęły poważne zadania hodowlane. W miarę upływu lat, dzięki efektywnej pracy kolegów myśliwych sytuacja ulegała poprawie. Do obwodu nr 32 (łukowskie) sprowadzono jelenia, w obwodzie nr 438 (grodziskie) rozpoczęto intensywna hodowlę bażanta. Koło rozwijało się i krzepło, przybywało myśliwych z pasją oddających się hodowli zwierzyny i ochronie łowisk, coraz ambitniej prowadzono go-spodarkę łowiecką, aktywnie włączając się do działań leśników w ochronie zwierzyny, zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa urządzeń łowieckich oraz zalesianiu i zadrzewianiu dzierżawionych obwodów. Ścisła współpraca zarządu Koła z Dowództwem Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (do chwili obecnej Dowódca Sił Powietrznych sprawuje patronat nad Kołem), administracją Lasów Państwowych, lokalnymi władzami samorządowymi oraz szkołami – dała wymierne hodowlane i organizacyjne rezultaty. Wsadzone rękami myśliwych i lokalnej społeczności sadzonki sosen i świerków zaowocowały widzianymi dzisiaj dorodnymi uprawami strzelistych drzew, cieszących oczy leśników i myśliwych odstępów dających schronienie i bezpieczny azyl chmarom jeleni i watahom dzików.

W ciągu czterdziestu lat przez Koło przewinęło się wielu myśliwych i gości. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszych obwodach wielu myśliwych, w tym oficerów i generałów zasłużonych dla Sił Zbrojnych RP. Wielu członków naszego Koła zasiadało we władzach PZŁ szczebla wojewódzkiego i centralnego. Wielu myśliwych naszego Koła wyróżniono odznaczeniami łowieckimi, w tym najwyższym odznaczeniem „Złom”. W 2004 roku
w dowód uznania za osiągnięcia w rozwoju polskiego łowiectwa WKŁ 335 „Przyszłość” zostało odznaczone: Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W podzięce za efektywną prace hodowlaną „bór darzy” myśliwych ciekawymi, niekiedy medalowymi trofeami, głownie wieńcami jeleni, parostkami rogaczy, orężami dzików, a w poprzednich latach skórami i czaszkami wilków. Aktualnie w naszym Kole hoduje, pracuje i poluje 97 myśliwych , w tym 80 selekcjonerów. Pewnym negatywnym zjawiskiem, dającym się zaobserwować, nie tylko w naszym Kole, jest fakt - niestety - starzenia się Koła. Średnia wieku myśliwych zbliża się do „wieku trolejbusowego”. Wskutek nieubłaganego upływu czasu topnieją szeregi seniorów, w tym założycieli Koła. Chlubną tradycją Koła są polujące rodziny, w tym przekazywanie pałeczki łowieckiej z ojca na syna, czy z dziadka na wnuka. Przykładem jest rodzina Przewłockich, do niedawna składającą się z seniora Henryka, jego trzech synów i brata oraz zięcia - stażysty.

W tym roku obchodzimy sześdziesiątą rocznice istnienia Koła. Stojącym przed nami głównym zadaniem jest ciągła troska o stan naturalnego środowiska w dzierżawionych obwodach, w tym dbałość o wysoki poziom gospodarki hodowlano-łowieckej, stan zwierzyny oraz kultywowanie koleżeńskich stosunków, dobrych obyczajów, etyki i kultury łowieckiej. W dalszym ciągu wysiłki Koła nakierowane będą na zwalczanie szkodnictwa łowieckiego i kłusownictwa. Nadal zamierzamy uprawiać poletka łowieckie dostarczające zwierzynie odpowiedniej ilości doskonałej karmy.

Obecność Polski w Unii Europejskiej to także nowe doświadczenia i tradycje łowieckie. Na pewno nie będziemy mieli jednolitego europejskiego prawa łowieckiego. Należy mieć jednak świadomość, że będziemy musieli przyjąć i przestrzegać pewne obowiązki wynikające z Konstytucji Europejskiej. Ta nowa sytuacja nie stanowi realnego zagrożenia dla istniejącego modelu łowiectwa w Polsce. Dlatego w przyszłość łowiectwa i nasze-go Koła nr 335 „Przyszłość” patrzymy z ufnością i pełni nadziei.

Zarząd WKŁ 335

management 9 64
Prezes  Krzysztof Majewski
Łowczy  Arkadiusz Pietrzyk
Podłowczy  Paweł Wereszczyński
Sekretarz  Grzegorz Mikinnik
Skarbnik  Dariusz Górka

Adres Koła

address 75 64

Wojskowe Koło Łowieckie nr 335 „Przyszłość”
ul. J. Szymczaka 5
01-227 Warszawa

 

NIP: 526-12-91-513

REGON: 010166632

Numer konta bankowego

bank 80 64

26 1240 6348 1111 0000 5125 8540

 

Bank PKO S.A. Oddział Grodzisk Mazowiecki
ul. Armii Krajowej