Gospodarze i Strażnicy


Gospodarze obwodów
Obwód nr 32

Kamil Kuryła

tel. 510 748 629
Opiekun domku
myśliwskiego w „Jagodnym”
Stanisław Konieczny  tel. 519 136 045

Obwód nr 142
 
 Stanisław Radziszewski tel. 603 934 332
Obwód nr 399
Grzegorz Hernik

tel. 791 770 080

Strażnicy łowieccy

Obwód nr 32

Waldemar Kuryła

Kamil Kuryła

Arkadiusz Pietrzyk

Mariusz Domański

tel. 691 345 441

tel. 510 748 629

tel. 696 647 713

tel. 508 199 393


Obwód nr 142
 

 Tomasz Kalyta

Arkadiusz Pietrzyk

Krzysztof Lachowicz

tel. 605 324 654

tel. 606 647 713

tel. 604 522 557


Obwód nr 399
 

Arkadiusz Pietrzyk

Dariusz Biedrzycki

Sylwester Barylski

tel. 606 647 713

tel. 605 582 516

tel. 602 732 322

Komisja szacowania szkód łowieckich
Zgodnie z uchwałą nr 5 / I / 06/10 z dnia 19 czerwca 2010 r. Zarządu WKŁ 335 „Przyszłość” w Warszawie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (podstawa: Rozdział 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (teks jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania oraz szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272)) myśliwymi upoważnionymi do szacowania szkód są:
 
Obwód nr 32 Paweł Wereszczyński

tel. 513 446 132

  Mariusz Domański

tel. 608 199 393

  Stanisław Konieczny

tel. 519 136 045

Obwód nr 142  Tomasz Kalyta

tel. 605 324 654

  Roman Śleszyński

tel. 506 095 131

Obwód nr 399
Sławomir Gortat

tel. 538 349 882

  Arkadiusz Pietrzyk

tel. 696 647 713

  Sylwester Barylski

tel. 602 732 322