Gospodarze i Strażnicy

Gospodarze obwodów
Obwód nr 32
Kamil Kuryła
 
tel. 510 748 629
Opiekun domku
myśliwskiego w „Jagodnym”

Stanisław Konieczny
 
tel. 519 136 045

Obwód nr 142
 
 Paweł Mróz
tel. 694 627 401
Obwód nr 438 Grzegorz Hernik

tel. 791 770 080
 
Strażnicy łowieccy

Obwód nr 32
 

Waldemar Kuryła

tel. 691 345 441

Obwód nr 142
 
 Tomasz Kalyta
Paweł Mróz
Krzysztof Lachowicz
tel. 604 175 092
tel. 694 627 401
tel. 604 522 557

Obwód nr 438
 
Adam Przewłocki
Michał Oloś
tel. 601 376 299
tel. 503 354 860
Komisja szacowania szkód łowieckich
Zgodnie z uchwałą nr 5 / I / 06/10 z dnia 19 czerwca 2010 r. Zarządu WKŁ 335 „Przyszłość” w Warszawie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (podstawa: Rozdział 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (teks jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania oraz szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272)) myśliwymi upoważnionymi do szacowania szkód są:
 
Obwód nr 32 Stanisław Konieczny
tel. 519 136 045
Wojciech Dębowski tel. 606 379 725
Mariusz Domański
tel. 608 199 393
Obwód nr 142  Paweł Mróz
tel. 694 627 401
Roman Śleszyński tel. 506 095 131
Obwód nr 438 Sławomir Gortat tel.
Michał Oloś tel. 503 354 860
Andrzej Zieleniewicz tel. 508 261 470