Walne Zgromadzenie

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd WKŁ 335 zwołuję Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 21 kwietnia 2018 roku (sobota) o godzinie 9:00 w Ursusie.

Porządek WZ do pobrania /Panel mysliwego->Komunikaty i uchwały/Sezon 2017-2018 tutaj

/Sekretarz/