Regulaminy Obwodów

   R E G U L A M I N przebywania i polowania w

 1. Obecność myśliwych, ich rodzin i zaproszonych gości w Ośrodku Myśliwskim oraz zgodność stanu faktycznego wyposażenia ze stanem ewidencyjnym w użytkowanych pomieszczeniach i zastane porządki potwierdza się wpisem w „Książce pobytu w Ośrodku Myśliwskim”.

2. Zgodę na przyjazd zaproszonych gości do Ośrodka Myśliwskiego „Budzisk” WKŁ 335 „Przyszłość” wydaje Łowczy Koła.

3. Palenie papierosów w Ośrodku Myśliwskim dozwolone jest tylko na ganku.

4. Broń myśliwską w czasie przebywania myśliwych i zaproszonych gości w Ośrodku (za wyjątkiem wykonywania polowania) należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu metalowym sejfie.

5. Zobowiązuje się myśliwych do czynnego udziału w porządkowaniu pomieszczeń domku myśliwskiego i przyległego terenu.

6. Zobowiązuje się myśliwych do wykonywania polowania zgodnie ze wskazaniami Gospodarza Obwodu, a w szczególności:
- zabrania się wykonywania polowania na poletkach w okresie od 01 marca do 30 września;
- preparowane trofea zwierzyny płowej przekazywać Gospodarzowi Obwodu celem dokonania ich wyceny w Nadleśnictwie.

7. Przebywających w Ośrodku myśliwych i ich rodziny oraz zaproszonych gości zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania regulaminu, instrukcji ppoż. i ogłoszeń.

8. Opuszczając Ośrodek Myśliwski należy:
- zaprowadzić właściwe porządki w domku i obrębie Ośrodka;
- wytrzepać koce;
- zakręcić zawory w butlach gazowych i wygasić ogień w piecach;
- opróżnić naczynia z wodą;
- zdemontować ze studni wiadro wraz z łańcuchem i zamknąć je w domku oraz uzupełnić drewno do palenia w kuchni;
- odnotować swój wyjazd w „Książce pobytu w Ośrodku Myśliwskim”. Książka znajduje się u Kol. Pawła Mroza;
- zamykać okna, okiennice;
- zabrać swoje śmieci;
- zamknąć domek i bramę wjazdową.

9. Klucze do Ośrodka Myśliwskiego pobierają i zdają wyłącznie członkowie Koła u Kol. Pawła Mroza

 

R E G U L A M I N przebywania w

 

1. Zgodę na przebywanie myśliwych i ich rodzin oraz zaproszonych gości w Ośrodku Myśliwskim WKŁ 335 „Przyszłość” wydaje Zarząd Koła.

2. W imieniu Zarządu Koła odpowiedzialnym za właściwe funkcjonowanie Ośrodka Myśliwskiego jest gospodarza obwodu.

3. Obecność myśliwych, ich rodzin i zaproszonych gości w Ośrodku Myśliwskim oraz zgodność stan faktycznego wyposażenia ze stanem ewidencyjnym w użytkowanych pomieszczeniach i zastane porządki potwierdza się wpisem w „Książce pobytu w Ośrodku Myśliwskim”.

4. W okresie grzewczym nakazuje się ściśle przestrzegać „Instrukcji eksploatacji pieca grzewczego”.

5. Kategorycznie zabrania się dogrzewania pomieszczeń Domku grzejnikami elektrycznymi.

6. Palenie papierosów w Ośrodku Myśliwskim dozwolone jest tylko na ganku Domku.

7. Broń myśliwską w czasie przebywania myśliwych i zaproszonych gości w Ośrodku (za wyjątkiem wykonywania polowania) należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu metalowym sejfie.

8. Przebywających w Ośrodku myśliwych i ich rodzin oraz zaproszonych gości zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania regulaminów, instrukcji i ogłoszeń.

9. Opuszczając Ośrodek Myśliwski należy:
- zaprowadzić właściwe porządki w domku i obrębie Ośrodka;
- wyłączyć lodówki, zasilacz antenowy, a w okresie grzewczym – pompę wodną pieca;
- pozamykać okna i okiennice;
- wypisać swoją obecność w „Książce pobytu w Ośrodku Myśliwskim”;
- zamknąć pomieszczenia i wyłączyć zasilanie Ośrodka.

10. Klucze do Ośrodka Myśliwskiego pobierają i zdają wyłącznie członkowie Koła u leśniczego Jarosława Zwierkowskiego.

11. W czasie organizowana imprez towarzyskich i spotkań w Ośrodku Myśliwskim Zarząd Koła wyznacza myśliwego odpowiedzialnego za Ośrodek.