Liczenie sarny

W dniu 12 grudnia br. w obwodzie nr 32 na wniosek Zarządu Koła organizowane jest wspólnie z nadleśnictwem dodatkowa inwentaryzacja sarny.
Inwentaryzacji przeprowadzona będzie w dwóch grupach myśliwych przy udziale pracowników nadleśnictwa. Liczebność grupy to 30 myśliwych. Inwentaryzacja rozpocznie się o godz. 8 00. Myśliwi ustawieni będą na linii oraz na flankach pędzonych oddziałów. Naganka składać się będzie z pracowników nadleśnictwa (5-ciu pracowników) przy udziale myśliwych. Spisywania zwierzyny na linii dokonywać będą wyznaczeni leśnicy.
Obecność myśliwych oraz stażystów na inwentaryzacji obowiązkowa. Udział myśliwych w inwentaryzacji zaliczone będzie do „dniówek”.
W celu wiarygodnych wyników pędzeń w niżej wymienionych oddziałach zakazuje się dokarmiania zwierzyny.

I grupa liczyć będzie sarnę w oddziałach: 91-92; 178-179; 238-239; 258-259; 298-299; 314-315; 349-350; 324-325. Grupa spotyka się na parkingu przy domku myśliwskim. Grupą kieruje łowczy. Rozpoczęcie o godz. 8 00.

II grupa liczyć będzie sarnę w oddziałach: 17-18; 33-34; 37-38; 84-85; 123-124; 158-159; 192-193.
Grupa spotyka się na parkingu przy cmentarzu w Gręzówce. Grupą kieruje wicełowczy. Rozpoczęcie o godz. 8 00.

Ponadto, proszę Kolegów o zaangażowanie się w odstrzał sarny na terenie obwodu nr 32. W planie mamy 100 szt. sarny kozy i 35 sarny koźląt. Niemniej waży jest także odstrzał łań. Trudność w wykonaniu planu związana jest z nadmierną obecnością wilka w obwodzie. Sprawa dla naszego koła jest priorytetowa dlatego udział w odstrzale będzie jednym z kryteriów otrzymania „odstrzału” na samce zwierzyny płowej w sezonie 2016/17.

W obwodzie nr 32, inspekcja weterynaryjna wstrzymała przyjmowanie tuszek strzelonych lisów do 1 stycznia 2016 roku.

Kolegów polujących w obwodzie nr 438 proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość badań na obecność włośni tuszy dzików. Służby weterynaryjne rozpoznały włośnia w tuszy dzika strzelonego na terenie sąsiedniego obwodu należącego do koła Rogacz.

Zbyszek Raj

Pogrzeb

Informuję, że zmarł Kol. Stawicki Marek.

Pogrzeb odbędzie sie w czwartek o godz. 14 w Pruszkowie, Żbików.

Sekretarz

Komunikat PZŁ

Uwaga!

PZŁ zamieścił komunikat, w którym informuje o kinieczności aktualizacji danych myśliwych. Komunikat jest tu do przeczytania.

Jednocześnie załacznikiem do komunikatu jest ankieta osobowa, o wypełnieniej której proszę koleżanki i kolegów. Anikieta

Wypełnione i podpisane ankiety proszę dostarczyć Łowczemy lub Sekretarzowi, albo przesłać pocztą na adres koła.

Ponieważ planowana jest  w przyszłym roku wymiana legitymacji, proszę równiez o dostarczenie zdjęcia.

Darz Bór

Sekretarz

Ocena rogaczy

Uwaga!

Infarmuję, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy dla obwodów położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Chojnów i pozostałych,

odbędzie się 9 grudnia 2015 r. godz. 16:00-18:00 w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie.