Pogrzeb

Informuję, że zmarł Kol. Stawicki Marek.

Pogrzeb odbędzie sie w czwartek o godz. 14 w Pruszkowie, Żbików.

Sekretarz

Komunikat PZŁ

Uwaga!

PZŁ zamieścił komunikat, w którym informuje o kinieczności aktualizacji danych myśliwych. Komunikat jest tu do przeczytania.

Jednocześnie załacznikiem do komunikatu jest ankieta osobowa, o wypełnieniej której proszę koleżanki i kolegów. Anikieta

Wypełnione i podpisane ankiety proszę dostarczyć Łowczemy lub Sekretarzowi, albo przesłać pocztą na adres koła.

Ponieważ planowana jest  w przyszłym roku wymiana legitymacji, proszę równiez o dostarczenie zdjęcia.

Darz Bór

Sekretarz

Ocena rogaczy

Uwaga!

Infarmuję, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy dla obwodów położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Chojnów i pozostałych,

odbędzie się 9 grudnia 2015 r. godz. 16:00-18:00 w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie.

Polowanie Hubertowskie w Jagodnym

W dniu 24 pażdziernika odbyło sie polowanie hubetrowskie zorganizowane w obwodzie 32 Jagodne.

W polowaniu wzięło udział ponad 40 myśłiwych, w tym kilku zaproszonych gości.

Polowanie przebiegło w miłej atmosferze. Przed polowaniem odbyło sie uroczyste ślubowanie nowego kolegi Bartosza Celińskiego.

Zapraszam do galerii.

 Polowanie Hubertowskie 2015