Legitymacje

Przypominam, że z końcem br tracą ważność stare legitymacje PZŁ. W związku z powyższym myśliwi którzy jeszcze nie wymienili legitymacji winni dostarczyć do właściwego względem rejestracji Zarządu Okręgowego PZŁ wypełnioną i podpisaną ankietę "dane osobowe myśliwego" oraz zdjęcie o rozmiarze 3,5x4,5 cm. (na białym tle, jak do dowodu). W załączeniu przesyłam nowy, obowiązujący od 25.10.2018r. wzór ankiety dane osobowe myśliwego dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych (RODO) i tylko taki wniosek będzie akceptowany przy zamawianiu nowych legitymacji PZŁ. Proszę o przekazanie niniejszej wiadomości kolegom którzy legitymacji jeszcze nie wymienili.

 Ankieta .pdf 

Ankieta .doc

 

/Sekretarz/

Ocena prawidłowości odstrzału

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2018/2019 na terenie okręgu warszawskiego odbędzie się w następujących terminach:

- 07 listopada 2018 r. (środa) godz. 15:00-17:00 – ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwach Chojnów i Drewnica

- 08 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 15:00-17:00 - ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Jabłonna i pozostałych.


Ocena odbędzie się w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Szafarczyka 5 w Warszawie.
Przypominamy o wcześniejszym, do 05 listopada, dostarczeniu wykazu myśliwych, którzy pozyskali rogacze na załączonym arkuszu oceny prawidłowości odstrzału, oraz o prawidłowym opisaniu przedstawianego trofeum na metryczce.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Janem Danyłowem
– tel.(22) 825-30-03,

/Łowczy/

Prace gospodarcze

W dniu 20.10.2018 r planowane są prace gospodarcze w obw. 32 Jagodne. Obecność stażystów obowiązkowa.

Odbędzie się również spotkanie o godz. 9 w domku myśliwskim. Tematem spotkania będzie wypracowanie wspólnych działań z policją i strażą leśną w celu przeciwdziałania kłusownictwu w obwodzie nr 32.

Zapraszam.

/Łowczy/

Polowanie Hubertowskie

Uwaga!

W związku z wyborami samorządowymi 2018 r. Polowanie Hubertowskie planowane na dzień 21.10.2018 r. w obw. 438 zostaje przeniesione na dzień 18.11.2018 r.

/Łowczy/

Kondolencje

Naszemu Koledze Dariuszowi Nejmanowskiemu, wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci mamy, przesyła Zarząd WKŁ 335.

Pogrzeb odbędzie sie w dniu jutrzejszym, tj. 13.09 na cmentarzu w Ursusie.

/Sekretarz/