Komunikat

Uwaga!

W obwodach 32 i 142 plan w kozłach został wykonany.

/Łowczy/

Komunikat

Komunikat nr 1/2019-20
1. Na terenie obwodu łowieckiego nr 438 od 1 maja 2019 roku funkcjonuje umowa z firmą "Zbiornica Skórzec Ekologia"
dotyczącą odbioru i utylizacji uboczny produktów pochodzenia zwierzęcego (patrochów dzików).
Umowa jest realizowana na terenie chłodni przy ul. Sęczkowej 44 A w Nadarzynie.
W związku z powyższym zobowiązuje myśliwych polujących na terenie obwodu nr 438 do oddawania dzików do
chłodni w Nadarzynie przy ul. Sęczkowej 44 A.
 
2. Przypominam Kolegom, że istnieje zakaz samowolnego budowania urządzeń łowieckich na terenie obwodów
 naszych. Urządzenia samowolnie budowane będą rozbierane na koszt budujących.
 
Łowczy

Obchody 55-lecia Koła

Uwaga!

Proszę Koleżanki i Kolegów o zapisy na uroczystości 55-lecia  naszego Koła, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia.

Zapisy przyjmuje do 31 maja 2019 Kol. Krzysztof Majewski.

Uroczystości w dniu 15 czerwaca 2019 rozpocznął się o godz. 15 w Ośrodku Myśliwskim.

/Sekretarz/

 

Walne Zgromadzenie 2019

Uwaga!

Zarząd WKŁ 335 "Przyszłość" zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za sezon 2018-19 w dniu 27 kwietnia 2019 o godz. 9:00 w Ursusie.

Informacje zostały wysłane pocztą.

Dodatkowo, w zakładce Panel Myśliwego->Komunikaty i uchwały->2018-2019 umieszczono propozycje porządku WZ oraz propozycje uchwał, a także protokół WZ 2018.

Dostęp po zalogowaniu.

/Sekretarz/