Bioasekuracja - Rozporządzenie

Uwaga!

W załączeniu przesyłam rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego

oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. poz. 160) - aktualne!

 Rozporządzenie

/Sekretarz/

Pożegnanie Kolegi

Informuję, że do Kariny Wieczych Łowów odszedł jednen z najstarszych naszych kolegów, Tadeusz Cholewka.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie sie w dniu 8.01.2020 o godz. 14 w Kościele Św. Grzegorza na Woli.

/Sekretarz/

Składki na PZŁ w 2020

Koleżanki i Koledzy!

Indormuję, że wysokość składek członkowskich na PZŁ w 2020 roku wynoszą:

  • normalna 320 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 363 zł
  • ulgowa 160 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 203 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,
  • ulgowa 80 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 123 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

/Sekretarz/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uwaga!

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2019 o godz. 9;00 w Ursusie - Ośrodkek Arsus.

Informacja do pobrania tutaj

/Sekretarz/