Pożegnanie

Koleżanki i Koledzy!

Z przykrością zawiadamiam, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega, a przez ostanie 9 lat Prezes naszego Koła Ryszard Gregorczyk.

Masz św. żałobna odprawiona zostanie w środę, 19 sierpnia o godz. 14 w kościele WNMP w Konstancinie, przy ul. Piłsudskiego 54, po której kondukt żałobny wyruszy na cmentarz w Skolimowie.

Zamiast kwiatów, rodzina prosi o ofiarę na Mszę Wieczystą.

Kolegów żołnierzy, leśników oraz myśliwych prosimy o przybycie w mundurach.

/Sekretarz/

Wytyczne COVID19

Uwaga!

Poniżej zamieszczono artkuł zawierający wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF

poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

 

Wytyczne

Autor:
lek. wet. Adam Zagrobelny Inspektor weterynaryjny d/s chorób zakaźnych zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5 05-804 Pruszków

Zamieścił:
/Sekretarz/

Zamiana

Koledzy.

W sekcji "Panel Myśliwego" zamieściłem do wgladu korespodnencję WKŁ 335 z Dyrekcją Regilnalną LP w sprawie zamiany działek.

Dostep do zasobu po zalogowaniu się.

/Sekretarz/

 

Bioasekuracja - Rozporządzenie

Uwaga!

W załączeniu przesyłam rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego

oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. poz. 160) - aktualne!

 Rozporządzenie

/Sekretarz/