Składka na PZŁ za sezon 2023

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 503 zł
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 273 zł
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ (osoby, które ukończyły 80 rok  życia): 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 158 zł

Składkę należy uiścić na rachunek  WKŁ 335 nie później  niż do dnia 20.12.2022

/Skarbnik/