Ryczałt za dziki

Koleżanki i koledzy.

W związku  z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” informuję, iż ryczały w wysokości 350 zł brutto jest wypłacany dzierżawcy obwodu za dziki planowe z wyjątkiem dorosłej samicy dzika (loch) . Za  samicę mająca powyżej 24 miesięcy życia - program nie przewiduje płatności.

/Skarbnik/