Pożegnanie

Koleżanki i Koledzy!

Z przykrością zawiadamiam, że do krainy wiecznych łowów odszedł Kol. Henryk Szelerski.

Pogrzeb odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 10:30 na Powązkach.

Msza żałobna w kościele św. Jozafata , ul. Powązkowska 90.

/Sekretarz/