Wytyczne COVID19

Uwaga!

Poniżej zamieszczono artkuł zawierający wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF

poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

 

Wytyczne

Autor:
lek. wet. Adam Zagrobelny Inspektor weterynaryjny d/s chorób zakaźnych zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5 05-804 Pruszków

Zamieścił:
/Sekretarz/