Prace gospodarcze

UWAGA!

W dniu 3 sierpnia (sobota) w obw. 32 ogłaszam prace gospodarcze.

Zbiórka o gosz. 9

/Łowczy/