Komunikat

Komunikat nr 1/2019-20
1. Na terenie obwodu łowieckiego nr 438 od 1 maja 2019 roku funkcjonuje umowa z firmą "Zbiornica Skórzec Ekologia"
dotyczącą odbioru i utylizacji uboczny produktów pochodzenia zwierzęcego (patrochów dzików).
Umowa jest realizowana na terenie chłodni przy ul. Sęczkowej 44 A w Nadarzynie.
W związku z powyższym zobowiązuje myśliwych polujących na terenie obwodu nr 438 do oddawania dzików do
chłodni w Nadarzynie przy ul. Sęczkowej 44 A.
 
2. Przypominam Kolegom, że istnieje zakaz samowolnego budowania urządzeń łowieckich na terenie obwodów
 naszych. Urządzenia samowolnie budowane będą rozbierane na koszt budujących.
 
Łowczy