Obchody 55-lecia Koła

Uwaga!

Proszę Koleżanki i Kolegów o zapisy na uroczystości 55-lecia  naszego Koła, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia.

Zapisy przyjmuje do 31 maja 2019 Kol. Krzysztof Majewski.

Uroczystości w dniu 15 czerwaca 2019 rozpocznął się o godz. 15 w Ośrodku Myśliwskim.

/Sekretarz/