Legitymacje

Przypominam, że z końcem br tracą ważność stare legitymacje PZŁ. W związku z powyższym myśliwi którzy jeszcze nie wymienili legitymacji winni dostarczyć do właściwego względem rejestracji Zarządu Okręgowego PZŁ wypełnioną i podpisaną ankietę "dane osobowe myśliwego" oraz zdjęcie o rozmiarze 3,5x4,5 cm. (na białym tle, jak do dowodu). W załączeniu przesyłam nowy, obowiązujący od 25.10.2018r. wzór ankiety dane osobowe myśliwego dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych (RODO) i tylko taki wniosek będzie akceptowany przy zamawianiu nowych legitymacji PZŁ. Proszę o przekazanie niniejszej wiadomości kolegom którzy legitymacji jeszcze nie wymienili.

 Ankieta .pdf 

Ankieta .doc

 

/Sekretarz/