Ocena prawidłowości odstrzału

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2018/2019 na terenie okręgu warszawskiego odbędzie się w następujących terminach:

- 07 listopada 2018 r. (środa) godz. 15:00-17:00 – ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwach Chojnów i Drewnica

- 08 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 15:00-17:00 - ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Jabłonna i pozostałych.


Ocena odbędzie się w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Szafarczyka 5 w Warszawie.
Przypominamy o wcześniejszym, do 05 listopada, dostarczeniu wykazu myśliwych, którzy pozyskali rogacze na załączonym arkuszu oceny prawidłowości odstrzału, oraz o prawidłowym opisaniu przedstawianego trofeum na metryczce.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Janem Danyłowem
– tel.(22) 825-30-03,

/Łowczy/