Prace gospodarcze

W dniu 20.10.2018 r planowane są prace gospodarcze w obw. 32 Jagodne. Obecność stażystów obowiązkowa.

Odbędzie się również spotkanie o godz. 9 w domku myśliwskim. Tematem spotkania będzie wypracowanie wspólnych działań z policją i strażą leśną w celu przeciwdziałania kłusownictwu w obwodzie nr 32.

Zapraszam.

/Łowczy/