Prace gospodarcze

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 25.08 - sobota, organizowane są prace gospodarcze w obw. 32 Jogodne.

Łowczy.