Walne Zgromadzenie - zmiana terminu

Koleżani i Koledzy!

Zostaje zmieniona data i porządek Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadenie odbedzie się 14 maja (niedziela) 2017 r o godz. 9 w Ośrodku Kultury ARSUS w Ursusie, ul. Traktorzystów 14.

Protokół z WZ 2016-17 oraz porządek do zapoznania się tutaj

Tomasz Kalyta

/Sekretarz/