Wytyczne

Uwaga!

Poniżej zamieszczono link do wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący postepowania podczas polowania na ptactwo łowne.

/Sekretarz/

Wytyczne