Zmiana gospodarza

Szanowne koleżanki i koledzy!

Nasz gospodarz i strażnik w obw. 142, kol. Bolesław Maksimowicz złożył na ręce Prezesa Koła rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja spowodowana jest problemami osobistymi. Na miejsce kol. Maksimowicza Zarząd powołał kol. Pawła Mroza - tel. 694627401

Funkcjonowanie obwodu 142 odbywa się na dotychcasowych zasadach.

Tomasz Kalyta

/Sekretarz/