Komunikat PZŁ

Uwaga!

PZŁ zamieścił komunikat, w którym informuje o kinieczności aktualizacji danych myśliwych. Komunikat jest tu do przeczytania.

Jednocześnie załacznikiem do komunikatu jest ankieta osobowa, o wypełnieniej której proszę koleżanki i kolegów. Anikieta

Wypełnione i podpisane ankiety proszę dostarczyć Łowczemy lub Sekretarzowi, albo przesłać pocztą na adres koła.

Ponieważ planowana jest  w przyszłym roku wymiana legitymacji, proszę równiez o dostarczenie zdjęcia.

Darz Bór

Sekretarz