Podziękowanie! (28.04.15)

Wszystkim Kolegom myśliwym w imieniu nowowybranego Zarządu naszego Koła, składam serdeczne podziękowanie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Wybrany Zarząd będzie pracował dla dobra kolektywu myśliwych we wszystkich obwodach.

Ryszard Gregorczyk
Prezes